Byggeplaner på Strømme

I august 2018 blir det skolestart på ny adresse i Liane Ringvei. Der vil skolen holde til i modulbygg mens nye skolelokaler blir bygget! Det gleder vi oss veldig til!

Helt siden Oasen skole Strømme ble etablert i 2015 har det vært jobbet mot permanent etablering av skolen på et område i Liane Ringvei. Gangavstand fra dagens plassering i Strømmeveien til fremtidig plassering i Liane Ringvei er ca. 500 meter. Leiekontrakten skolen har med Kristiansand kommune for dagens skoleområde går ut sommeren 2018. Da skal kommunen etablere omsorgsboliger for personer med demens på dette området.

Området i Liane Ringvei er ca. 25 mål, og vil i fremtiden romme Oasen skole Strømme og en ny Solkollen barnehag, samt noe boligeiendom. Barnehagen og skolen vil bli etablert ved siden av hverandre og det foreligger planer om blant annet felles administrasjon og gymsal, og med adskilte uteområder.

Les mer i brosjyren her: Brosjyre flytting