Fint å ha småtrinnet tilbake på skolen

Nå er vi i gang igjen med undervisning på skolen for 1.-4. trinn. Det var utrolig godt å se en flott gjeng med barn på skolen på mandag! På en skole skal det ikke være så stille som det har vært i mange uker nå! Vi har gjort mange tiltak for at det skal være trygt for alle å være her. Blant annet har 3.-4. trinn flyttet bort i ungdomsskolebygget, og 1.-2. trinn disponerer begge klasserommene i 1. etasje i sitt bygg. Gruppene er i mange timer også delt trinnvis slik at de er godt under 10 elever i hvert rom. Så lang det er mulig er det de samme voksne som er sammen med elevene, selv om det er åpning for at voksne kan gå mellom gruppene så lenge de tar hensyn i forhold til f.eks vask av hendene. Det er også mye uteundervisning og delte områder i friminuttene. Så er vi selvfølgelig generelt nøye med hygiene og daglig renhold.

Denne første uka har vi ønsket at dere som ikke må bruke SFO, begrenser dette. Takk for hjelpen i den forbindelse. Fra neste uke har vi ikke dette behovet lenger, og barna møter på SFO som vanlig. 

Som de fleste av dere sikkert har fått med dere, så blir årets 17.maifeiring gjennomført på en alternativ måte. Det blir ikke skoletog, og det er heller ikke mulig å avholde 17. maifeiring på skolen. Vi får komme sterkere tilbake neste år, og oppmuntrer dere til å delta på alternative arenaer som kommunen informerer om! 

Vi er spente på informasjon om åpning av skolen for de eldre elevene, og er forespeilet at det skal komme noe mer informasjon i neste uke. 

Inntil videre så må dessverre leksehjelpen gå ut. Vi gir beskjed når vi starter opp igjen.

Til slutt er det gledelig å se at elevsøknadene for neste skoleår fremdeles har fortsatt å komme også disse annerledes-ukene. Det er gøy å se at trinnene stadig blir flere, og vi ser for oss en stor gjeng med elever neste skoleår også, selv om vi sender ut våre første elever på 10. trinn denne våren! Det er fremdeles mulig å søke, så tips de dere måtte kjenne om at det bare er å ta kontakt om de lurer på om Oasen Strømme hadde vært noe for dem!
Om dere ellers har spørsmål, så er det bare å ta kontakt med kontaktlærere eller ledelsen!
Vårlig hilsen fra Snefrid S Aateigen, rektor