GODE FLEKKEFJÆRINGER:

Det ble dessverre negativt flertall for vår fjerde byggesøknad ved Egenes Camping i Utvalg for Samfunn tirsdag 20. april. Med dette avsluttes arbeidet knyttet til nåværende skolegodkjenning i Flekkefjord. 
Vi er lei oss på vegne av en stor foreldregruppe, som var klare for å sende sine barn på Oasen skole Flekkefjord til høsten. Det er også trist å måtte erkjenne at det gode samarbeidet som er etablert med deler av næringslivet i lokalsamfunnet og grunneier ved Egenes Camping ikke kan iverksettes som ønsket. Tusen takk for velvilje og positivitet.
Vi vil også uttrykke STOR takk til Oasens arbeidsgruppe i Flekkefjord, politiske ledere, og alle dere som har fremsnakket skolen, og jobbet for at den skal bli en realitet.
Nå har vi inne en søknad hos Udir om skolegodkjenning for 3 nye år, og vil få svar på denne  senest i løpet av januar 2022.
Som vi har nevnt i avisen Agder, så er det tid for «en fot i bakken» for å gjøre opp status.
Vi oppfatter at både arbeidsgruppa og aktive i interessegruppa ønsker å jobbe videre for at skolen skal kunne virkeliggjøres. Vi er glade for engasjementet, og er takknemlige for samarbeidet så langt, og håper at dette blir videreført.
Vi ønsker Flekkefjord kommune med ALLE dets innbyggere ALT GODT