Helsesykepleier og barnevernstjenesten besøker 3. og 8. trinn

Helsesykepleier og barnevernstjenesten har som rutine å besøke 3. og 8. trinn i løpet av skoleåret. Dette gjøres for å informere elever om hva barnevernstjenesten er, og hva de kan hjelpe barn og voksne med. Dette besøket blir gjennomført ila høsten.

Dersom du ønsker å vite mer om hva helsesykepleier kan bistå med ovenfor ditt barn, kan du lese mer eller ta kontakt med helsesykepleier. Link til informasjon om skolens helsetjeneste.