Hjertelig velkommen til et nytt skoleår!

De ansatte på Oasen skole Birkelid har vært på skolen i tre dager nå – hoppende glade og klare for et nytt skoleår! Vi har blitt inspirert, gjennomgått viktige rutiner og fått mange tips om hvordan ta imot elevene og drive god undervisning. Lærere og miljøarbeidere har klippet, limt, laminert og klargjort klasserom. Smittevernsrutiner er gjennomgått, det er dispensere og flasker med Antibac overalt, og vi er klarer for å skape en trygg og lærerik skolehverdag fra mandag av.

Mandag 17. august begynner skolen og vi gleder oss til å se igjen alle elevene våre. Etter en litt spesiell vår, med mye hjemmeskole, er vi glade for å kunne starte med alle mann på dekk. Og aldri har vi startet med så mange elever på Oasen skole Birkelid. Vi er 242 elever fordelt på 1. – 10. trinn, så dette er litt historisk! Ekstra velkommen til 1. trinn og alle andre nye elever. Vi synes at det er stas at dere vil begynne på Oasen skole Birkelid.  

Korona-informasjon til foreldre om skolehverdagen

For å begrense smitte opprettholder vi en rekke tiltak på skolen. Første skoledag møtes vi ikke trinnvis i Vrimlehallen, men til den inngangen klassen hører til. Der blir elevene møtt av sine voksne. Det er viktig at alle foreldre informerer sine om hvor de skal møte: 

 Barneskolen møter kl. 8.45 (med unntak av 1. trinn): 

  • 1. trinn: Vi sees i Vrimlehallen kl. 09.00. Se eget skriv. 
  • 2.  og 4. trinn: Møter ved inngang mot vest (ved småtrinnets lekeapparater). 
  • 3.  og 6. trinn: Møter ved inngang mot øst (mot nybygget)
  • 5.  trinn: Møter ved inngang til nybygget ved asfalt-banen
  • 7.  trinn: Møter ved inngang til nybygget ved skolekjøkkenet

Skoledagen varer som vanlig til kl. 13.10 for småskolen og kl. 14.10 for mellomtrinnet.

Ungdomsskolen møter kl. 10.00: 

  • 8. trinn, 9A og 9B møter kontaktlærere ved fotballbanen.
  • 10. trinn møter kontaktlærere utenfor Vrimlehallen.

Vær obs på at skoledagen varer til kl. 15.00 for ungdomsskolen på mandager, også første skoledag.

Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Nå som skolen begynner har vi gult nivå. Dette kan endre seg, og vi følger retningslinjer som kommer.

 Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
  • Vask hender før dere kommer på skolen.
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil skolehverdagen være?

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming. Vi gleder oss til denne dagen, men slik er det ikke ennå. 

Gult nivå: Som nå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården blir delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer. Vi må være forberedt på at det kan bli slik igjen. 

Skoleskyss

Gult nivå (som nå): Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

Hjertelig velkommen til alle elever!