Hvorfor velge en friskole?

Janette Kleivset bor i Søgne og har hatt barn på Oasen skole Birkelid i mange år.

Hvorfor en kristen friskole, Janette?

Barna tilbringer store deler av dagen på skolen. For oss var det viktig å føle oss trygge på skolens verdigrunnlag og vite at barna møter omsorgsfulle voksne som virkelig bryr seg om hver enkelt elev. Det store engasjementet lærerne har i hver enkelt elevs karakter, at den enkelte elev føler seg sett og anerkjent, var noe vi satte stor pris på da vi ble kjent med skolen. 

Vi har opplever også at det enkelte barn blir oppmuntret på dets styrker og hjulpet på det som kan være utfordrende. Det at skolen tilrettelegger for hver enkelt elevs faglige utvikling, synes vi er en styrke ved Oasen skole. Skolen har også gode og engasjerte lærere som gjør barna begeistret for undervisningen. Kunnskap er viktig, og barna går på skole for å lære.

Hva er annerledes på en kristen friskole?

Alle skoler formidler noe, og vi opplever et samfunn som blir stadig mer sekularisert – man frigjør seg fra religiøse verdier. Det var derfor viktig for oss at barna kunne få gå på skolen, akkurat slik de er, med sin tro, og kunne være seg selv. 

På Oasen starter skoledagen med en liten andakt i klassen. De elevene som ønsker kan være med å be. Dette er noe barna våre har stor glede av. Hver uke samles også småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet til hver sin storsamling. Her deles en kort andakt, alle som har hatt bursdag blir sunget for, man har gjerne en lek og man synger sammen. Dette knytter elevene på skolen tettere sammen, og de kristne verdiene flettes fint sammen med det sosiale. 

Må man være kristen for å velge en kristen friskole?

Oasen skole står for kristne verdier, det må både foreldre og lærere være kjent med. Vi som foreldre setter pris på de kristne verdiene som Oasen har som rettesnor for skolen sin, men man må ikke være kristen for å gå på Oasen skole. Det er fint å møte mennesker som tenker annerledes og vise respekt for det. 

Hvordan opplever dere at barna ikke går på skole i nærmiljøet?

Det kan kreve litt mer av foreldrene, men selv om barna ikke går på den lokale skolen, tas de ikke ut av nærmiljøet. Dersom barna er engasjert i fritidsaktiviteter er det en god arena for å bli kjent med barna der man bor. Samtidig ser vi at flere av barna på Oasen skole ofte kommer fra samme område, og dermed har noen de kjenner både på skolen og i nærmiljøet.

Så du kan anbefale skolen?

Absolutt! Vi kjenner til flere som ikke hadde sett for seg Oasen skole, men som av ulike grunner har valgt skolen likevel, og som ble veldig fornøyde. På bakgrunn av vår erfaring kan vi varmt anbefale Oasen skole.