Informasjon vedrørende Koronavirus

13.02.2022

Korona: Tilbake til en mer normal hverdag i barnehager og skoler

Regjeringen opphevet 12.02.22 påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at barn, elever og ansatte kan gå tilbake til en mer normal barnehage- og skolehverdag.

Selv om de nye lettelsene i praksis innebærer en normalisering, er det fortsatt grunn til å minne om:

 • Å holde seg hjemme når en er syk – særlig viktig ved nyoppståtte luftveissymptomer
 • Fortsatt god håndhygiene

_________________________________________________________________________________

02.02.2022

Testing
Testregimet som ble innført i Kristiansand med massetesting to ganger i uka for elever og ansatte i barnehage og skole avsluttes med virkning fra nå av. Siden de nye  nasjonale anbefalingene om testing er så tydelige, er det naturlig at kommunen nå også følger dem, til tross for at massetestingen mandag nok avdekket flere smittetilfeller enn dersom den ikke var gjennomført.
Testregimet som gjelder fra nå av innebærer:

Voksne

 • Anbefalt daglig testing i 5 døgn for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære (9 døgn dersom det ikke kan holdes avstand til den isolerte)
 • Øvrige nærkontakter er oppmerksomme på symptomer
 • Anbefalt testing ved symptomer. Ved vedvarende symptomer bør det være gjentagende testing

Barn

 • Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun testet ved symptomer – også dersom de er husstandsmedlemmer.

Barnehager og skoler bør ha noen tester tilgjengelig til bruk dersom barn/voksne får symptomer i løpet av dagen. Ellers kan de gjenværende 4 testene elever har fått med seg hjem brukes til testing i hjemmet ved oppståtte symptomer.

Informasjon om smittetilfeller
Dersom det er smitte i en avdeling/klasse bør nærkontaktene være særlig oppmerksom på symptomer. Det kan derfor være greit at det informeres på hensiktsmessig måte – enten når det er nye tilfeller eller ved å gi mer generell ukentlig informasjon om at det er smitte i klassen/avdelingen og at foreldre derfor må være særlig oppmerksomme.

Om Isolasjonsperioden
Som kjent er isolasjonsperioden nå kortet ned til 4 døgn. En forutsetning for å avslutte isolasjonsperioden er at man har vært feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende medikamenter, i tillegg til at almenntilstanden bør være god. Det er akseptabelt at enkelte vil ha noen restsymptomer.
Ved nyoppståtte symptomer er det fortsatt viktig at man holder seg hjemme.

26.01.2022

_________________________________________________________________________________

Endring av tiltaksnivå og testregime gjeldende fra mandag 31.01.22

Kommuneoverlegen har etter samråd med ledelsen i oppvekst besluttet følgende angående tiltaksnivå (trafikklys) og testregime som gjelder fra og med mandag 31.01:

 • Alle barnehager og skoler innfører grønt nivå
 • Dagens testregime for nærkontakter (ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære) erstattes med regelmessig testing. For skolene gjelder :
  • Alle elever (1.-10. trinn) og ansatte (som ikke har gjennomgått covid siste 3 mnd) oppfordres til å teste seg før skolestart mandager og torsdager i uke 5 og 6 og mandag 14.02.
  • Ved oppståtte smittetilfeller etter barnehage-/skoleslutt fredag trengs det ikke å gjennomføres noen form for testing før mandag morgen.

Ved oppstått smitte i en klasse/avdeling vil det ikke gjøres tiltak i form av testing av nærkontakter. Man går bort fra å informere spesifikt om nye tilfeller i klassene, dersom det ikke er spesielle grunner til det.

_________________________________________________________________________________

25.01.2022

Nasjonale endringer om karantenebestemmelser:

Fra midnatt natt til onsdag innføres nye karantenebestemmelser slik:

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for de som allerede er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem. 

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette innebærer altså at de nye bestemmelsene har tilbakevirkende kraft – påbegynte karantener blant husstandsmedlemmer erstattes av testing.

_________________________________________________________________________________

20.01.2022

FHI utvider nå tilbudet om vaksinering av barn og unge. Det åpnes for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer. Det er foresattes ansvar å eventuelt sørge for vaksinering av sitt barn/ungdom. Det gjelder også innhenting av samtykke dersom ikke foresatte bor sammen.

For mer info se FHI sin nettsider. Den enkelte kommune oppdaterer sine sider fortløpende. Ta kontakt med vaksinasjonssenteret i din kommune for mer informasjon.

 • Kristiansand kommune, les med HER.
 • Skien kommune, les mer HER.
 • Lindesnes kommune, les mer HER.
 • Vennesla kommune (ikke oppdatert per 20.01.2022).

_________________________________________________________________________________

11.01.2022

Vaksinesenteret har bekreftet at 2010 – kullet kan få tilbud om vaksine så snart elevene har fylt 12 år.
Det er opp til foresatte selv å booke time samt følge barnet til vaksineringen.
Det samme gjelder for elever fra 2006-2009 kullet som ikke har fått sin første dose.
Minner om at begge foresatte må samtykke til vaksineringen. Time for vaksinering bestilles på helsenorge.no – bestill time, eller sjekk din kommunes nettside for mer info.

_________________________________________________________________________________


29.12.2021

For å forebygge en smitteoppblomstring etter juleferien, anbefaler FHI, helsemyndighetene og kommuneoverlegen sterkt at alle elever og ansatte gjennomfører en korona-test før de kommer på skolen igjen etter nyttår. Testen skal gjennomføres hjemme og tester kan hentes ut på skolene. Dere får angitt hentetidspunkt i egen melding fra skolen. Elever ved Oasen skole Mandal og Oasen skole Grenland følger info sendt til foresatte om at tester hentes på kommunens utleveringssteder.
Det er bare tester til elever og ansatte som kan hentes ut.

Hvis dere allerede har selvtester hjemme, kan disse også brukes. Testen kan tidligst tas 24 timer før elevene møter på skolen etter juleferien. De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder trenger ikke å teste seg.  

Hvis testen er negativ, kan eleven møte på skolen som vanlig.

Hvis testen er positiv, må eleven holdes hjemme og fraværet meldes til skolen.
I Kristiansand kommune må den positive testen registreres elektronisk her! Det forventes et stort press på korona-telefonen, derfor denne registreringen. Dere vil så bli kontaktet enten på SMS eller per telefon og vil da få instruksjon om hvordan dere skal forholde dere videre til den positive selvtesten.

Den enkelte skole vil informere om hva som gjelder ved oppstart. Følg med på info som blir gitt og ta kontakt dersom noe er uklart.

_________________________________________________________________________________

15.12.2021

Fra midnatt onsdag 15. desember er det innført karantene for nærkontakter av Covid-smittede personer. Her får du utfyllende informasjon om håndtering av de nye karantenebestemmelsene.

Type virus og vaksinestatus
Nye regler for karantene er like, uavhengig av mistanke om Omikron eller ikke. Det skilles heller ikke mellom vaksinerte og uvaksinerte.

Definisjon av nærkontakter
Det skilles mellom to typer nærkontakter:

 1. Husstandsmedlemmer eller andre svært nære forbindelser (eksempel kjæreste, bestevenn)
 2. Andre nærkontakter, som er personer en smittet har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter.
  1. Barn under 18 år unntas karantene ved slik nærkontakt, så de trenger altså ikke å gå i karantene om for eksempel en i klassen tester positivt. Regjeringen anbefaler dog at man testes jevnlig. De skal imidlertid i karantene dersom en annen i husstanden tester positivt.

Karantenevarighet
Smittekarantenen regnes fra siste tidspunkt for nærkontakt med smitteførende person

 • Smittekarantenen er på 10 dager
 • Husstandsmedlemmer/nære forbindelser kan teste seg ut etter 7 døgn med PCR-test.
 • Andre nærkontakter kan teste seg ut for å komme tilbake på jobb/i barnehage/skole etter 3 døgn med PCR-test, men skal i så fall være i fritidskarantene
 • Fritidskarantene gjelder i 10 dager, men en kan teste seg ut etter 7 dager (PCR-test).

Testregime
Følgende gjelder i Kristiansand:

 • Ved 1 smittet i klasse/ avdeling eller på trinn:
  • Nærkontakter bes teste seg to ganger med 24 timers mellomrom.
 • Dersom 1 ny smittet på 1. runde, tas test 2 etter 24 timer som planlagt. Dersom ingen nye smittede avsluttes det.
 • Dersom ingen smittet på 1.  runde og 1 ny smittet på 2. runde, tas test etter ytterligere 24 timer.
 • Dersom nye smittede på begge testrunder innføres testregime med daglig testing i inntil 7 dager.
 • Dersom man etter 3 påfølgende testdager ikke har funnet nye smittede, avsluttes regimet.

Vi minner om at skolene er satt på gult nivå. Skolen kan ikke selv bestemme seg for å stenge pga smittesituasjon, men klassene er igjen organisert i kohorter og vi legger til rette for minst mulig smittespredning.

______________________________________________________________________________

22.11.2021

Oppdaterte datoer for drop-in vaksine for elever over 12 år som ikke har fått første dose:

Tidspunkt HER.

——————————————————————————————————————————–

18.11.2021

Når skal syke barn holdes hjemme?
Vi minner om at man skal holde seg hjemme dersom man de siste 24 timene har fått feber, hoste, sår hals, eller tett nese. Ved ny-oppståtte luftveissymptomer bør både barn og unge testes for Covid-19. Se flytskjema fra FHI. 

——————————————————————————————————————————–

04.11.2021
Oppdatert info fra Kristiansand kommune ang vaksinering.
Link til Kristiansand.kommune

Oversikt over tidspunkt for drop-in vaksinering 

——————————————————————————————————————————–

02.11.2021

Det er nå i starten av november koronasmitte i to klasser på barneskolen på Oasen skole Birkelid. 
Etter nye retningslinjer slipper elevene smittekarantene, men disse rådene fra smittesporing gis til klasser som har smitte: 
Vi anbefaler at du tester deg snarest med hurtigtest og tar en ny hurtigtest etter 24 timer.  
Begrensning av sosial omgang inntil et negativt testsvar foreligger.  
Egenobservasjon av symptomer i 10 dager etter eksponering.  
Lav terskel for ny testing ved symptomer.  
Foresatte i disse klassene har fått egen melding i skole-appen. Det er fortsatt grønt nivå på skolen, men klassene som har smitte får egne uteområder, og vi øker fokuset på håndvask og hygiene i alle klasser.


——————————————————————————————————————————–

28.09.2021

Det blir mulighet for å få drop-in vaksinasjon på Vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret onsdag 6. , 13. og 20. oktober fra kl.10.00-14.00. Foresatte må da selv følge eleven til vaksinering.

Det vil kreves samtykke for vaksinering, men dersom samtykke er gitt til skolen, er dette registrert. Dersom samtykke ikke er gitt til skolen må den foresatte som ikke følger til vaksineringen, sende med skriftlig samtykke.

Oppdatert info på kommunens nettside. Vaksinering foregår enkelte dager også på Rådhuset i Kristiansand.

———————————————————————————————————————————-

26.09.2021

Dersom du er i tvil om ditt barn kan gå på skolen ber vi deg sjekke flytskjemaet under.
Når skal mitt barn være hjemme fra skolen?

———————————————————————————————————————————–

20.09.2021

Vaksinering av elevene (gjelder Kristiansand kommune)

Det helsemessige ansvaret ligger på vaksinasjonssenteret/kommunen. Foresatte som ønsker å være til stede, skal møte med sitt barn på et annet tidspunkt. Se nedenfor.

Alle elevene som skal vaksineres må ha med legitimasjon (pass). Utgåtte pass er også godkjent i denne sammenhengen. Har ikke eleven legitimasjon, gi oss beskjed og vi sender med en voksen som kan «gå god» for eleven.

Dersom det skulle oppstå at noen elevgrupper kommer i karantene rett før og ikke er testet ut av første test, så må vi utsette vaksinasjonen av de dette eventuelt gjelder. 

Covid 19 – Elever som har hatt en påvist Covid 19-infeksjon av lege skal ikke vaksineres. Dersom eleven har hostet og harket litt og noen nærkontakter har hatt Covid 19, så er ikke dette god nok påvisning av smitte. Elever som er borte fra skolen av ulike årsaker denne dagen, får et tilbud om å møte opp med foresatte på et senere tidspunkt. Se nederst.

Vaksinerte elever – Disse skal ikke få sin dose 2 i denne omgang, men følge det programmet de allerede er inne i.

FHI har lagt ut tilrettelagte informasjon for ungdom (vedlagt). Vi ber dere foresatte gå gjennom informasjonen med deres sønn/datter. Informasjon på ulike språk.

Viser også til informasjon fra Kristiansand kommune som du finner her.

Det er satt opp følgende drop in-tider for dem som ikke følger klassen (gjelder for Kristiansand kommune):

Mandag 27.9 kl 14:00-15:30

Tirsdag 28.9 kl 14:00-15:30

Onsdag 30.9 kl 13:00-15:30

Det er ikke nødvendig å ringe til Vaksinetelefonen, men bare møte direkte på vaksineringssenteret. Det trenges samtykke fra begge foresatte, så den foresatt som ikke følger må sende med et skriftlig samtykke enten på papir eller via mail.

Elever som ikke skal vaksineres, blir på skolen ut dagen med opplegg fra lærerne.

———————————————————————————————————————————-

08.09.2021
– HVA GJELDER NÅ?
Det er viktig at barn og unge får være mest mulig på skolen. Skoler kan følge grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. 

På grønt nivå, som vi nå har på de fleste skoler, kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:

 • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer.
 • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
 • Normalt renhold og god håndhygiene

Det er ikke lett for lærer å vurdere hva som er nok symptomer, så her er vi avhengige av at dere foresatte tar vurderingene, evt. tar kontakt med Koronasenteret. Generelt kan vi si at Udir har gitt uttrykk for at det er forskjell på begynnende symptomer og symptomer på retur. Merk at hovedintensjonen er å forhindre all smitte (også forkjølelse), fordi dette kan sprenge testkapasiteten i kommunen. Samtidig; ting endrer seg fort, så her må både vi og dere være fleksible. 
Testing: I skolens regi vil testing kun foregå dersom det har vært smitte i elevgruppa på skolen. Da får skolen og hjemmet oppfølging fra smittevernkontoret med tanke på hvor og når dette skal foregå, og vi følger selvsagt med på om foreldre har samtykket til testing eller ikke. Formålet er å legge til rette for at elevene skal i minst mulig karantene. 
Vaksinering: Regjeringen følger FHI sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. I Kristiansand vil dette skje klassevis i uke 37, 38 og 39. Vaksinasjonen krever samtykke fra begge foresatte. Det er altså ikke nok med samtykke fra bare én foresatt. Skjema for dette sendes ut ila kort tid.  Det er kort tid til vaksinasjonen starter, derfor ønsker vi rask tilbakemelding. Det legges fortløpende ut informasjon om kommunens sider om korona og vaksinering. Les mer på kommunens hjemmesider her.

This image has an empty alt attribute; its file name is norsk-norwegian_nar-skal-syke-barn-holdes-hjemme-fra-barnehage-og-barneskole-plakat-1-pdf-724x1024.jpg


———————————————————————————————————————————


23.08.2021
Skoleåret 2021/22
Endrede regler for karantene og testing for skoleelever
Skolene startet på grønt nivå etter ferie. På grønt nivå anbefales vanlig organisering av klasser og skolehverdag, og normalt renhold. Man skal imidlertid fortsette med å opprettholde god håndhygiene og unngå håndhilsning og klemming. Både ansatte og elever skal fortsatt holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Endringer i covid-19-forskriften fra 16. august vil unnta barn og unge fra smittekarantene hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinjer. Fra 16. august vil det for personer under 18 år som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære (“øvrige nærkontakter”) til den smittede personen være en mulighet for å erstatte smittekarantene med testing i samsvar med retningslinjer. De som tester negativt slipper 10 dagers karantene. De som ikke blir testet må gjennomføre karantene.

De nye retningslinjene innebærer at elevene kan bli testet med hurtigtest for å unngå smittekarantene, dette er en mer skånsom test:

 • Det vil så raskt som mulig (dag 1) bli foretatt testing av «de tradisjonelle nærkontaktene» (avdelingen, klassen, aktuelle voksne/evt andre). Kommunens smitteteamet avgjør hvor og når testingen skal foregå (det kan bli aktuelt å teste på skolene).
 • Barn under 12 år skal også ha en test nummer 2 – dag 3, 4 eller 5.
 • Barn/ungdom over 12 år skal i tillegg til test tatt dag 1 og dag 3, ha en tredje test dag 5
 • Testing i regi av kommunehelsetjenesten er å anse som helsehjelp og det kreves samtykke fra foreldre til barn under 16 år. Vi ber dere besvare i samtykke til Covid-testing i Visma-appen «Min Skole – foresatt»  så snart som mulig.

Til slutt minner vi om hovedbudskapet når det gjelder grønt nivå:

 • Skolehverdagen skal nå være mest mulig «normal»
 • Ved symptomer på sykdom skal man være hjemme
 • Fortsatt god håndhygiene

For ytterligere informasjon, se Kristiansand kommunens nettside eller Lindesnes kommune for foresatte i Mandal.


——————————————————————————————————————————–


Her finner du link til veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage og skole etter sykdom.

18.01.2021
Fra rødt til gult nivå for ungdomsskolene.
Regjeringen har i dag gitt beskjed om at ungdomsskolene fra og med onsdag 20. januar går over til gult nivå. Samtidig har regjeringen uttrykt forståelse for at skoler kan trenge å gjennomføre på rødt nivå ut uka.
Birkelid gjennomfører det som allerede er planlagt for uka, og er dermed fullt ut på gult nivå fra og med mandag. 
For Mandal, Strømme og Vågsbygd vil ungdomsskolen være tilbake til gult nivå fra og med onsdag.

04.01.2021
For å begrense økning i smitte i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler skal gå over til rødt nivå.  For skolene våre innebærer det en endring ved at ungdomsskolen går over fra gult nivå til rødt nivå. Tiltaket gjelder fram til 18. januar. 
Vår beredskapsplan viser generelt hvilke kjennetegn som gjelder for rødt og gult nivå. 
Ellers viser vi til informasjon som gis fra de enkelte skolene.

13.11.2020
To skoleklasser ved Oasen skole Birkelid i karantene 

Fredag ettermiddag ble vi informert om at to elever på småtrinnet har testet positivt på covid-19.
I samråd med lokale smittevernmyndigheter er 1. og 3. trinn satt i karantene fra og med i kveld. Disse klassene blir fulgt godt opp med hjemmeskole fra mandag av. De som er berørt er informert. 
Heldigvis har vi hatt klare skiller mellom kohorter, og det er derfor lett å identifisere hvem som har vært nærkontakter. De to elevene går ikke på SFO. 
Mer info om karantene og isolering på FHI sine nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/
Ved ny informasjon oppdateres nettsidene våre fortløpende.
_____________________________________________________________________________
12.10.2020
Veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage og skole etter sykdom.

———————————————————————————————————————–
07.09.2020
Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

31.08.2020
Når skal mitt barn holdes hjemme fra skolen??

Flere av dere foresatte lurer på når dere kan sende barna og ungdommene på skolen. Vi skjønner at dette ikke er helt lett og kommer nok ikke utenom at dere som foresatte må utøve element av skjønn, men det kan være nyttig å vise til smittevernveilederne.

Veileder for smittevern sier følgende: 
Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de er symptomfrie. 

Dette gjelder selv om elever er testet og vet at de ikke har korona. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme. Et unntak er om man vet at elevene har allergi og er sikker på at det er dette som slår ut. 

Smittevernveileder for barneskole legger til at:

 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
 • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveis-infeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.
 • Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse elevene kan komme på skolen/SFO dersom allmenntilstanden er god og eleven er tilbake i sin vanlige form.

Det står også dette om når sykdom oppstår på skolen:
Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon sendes hjem fra skolen.  

Vi ønsker å ha elevene på skolen, samtidig som vi må følge veilederen, slik at vi sammen kan tilstrebe at skolen skal være symptomfri sone.
Se ellers gjeldende veiledere fra Utdanningsdirektoratet: 

Smitteveileder for barneskolen
Smittevernveileder for ungdomsskole

Til slutt: Takk til alle foreldre for utmerket samarbeid ift dette:-)

25.08.2020
En elev ved Oasen skole Mandal har testet positivt for Covid 19. Skolen forholder seg nå til kommunelegen i Lindesnes for videre håndtering. Per nå har det ikke blitt iverksatt karantene av øvrige elever eller personale fordi eleven ikke hadde symptomer og heller ikke var sammen med andre elever/lærere 48 timer i forkant av positiv test. Skolen har løpende kontakt med kommunelegen og vil iverksette alle tiltak som blir ilagt skolen fra kommunalt hold.  Pressemld Lindesnes kommune: https://www.lindesnes.kommune.no/skoleklasse-i-karantene-i-lindesnes-kommune.6328528-503317.html

08.05.2020
Vi er veldig glade for at regjeringen nå åpner skolene for alle elever fom mandag 11. mai! Alle våre skoler vil være åpne fra tirsdag, noen også fra mandag. Hver skole vil sende ut melding til foreldre med nøyaktig oppstartstidspunkt ila dagen i dag (fredag).

“3 bud for smittevern”
1. Barn og voksne som er på skolen skal være friske
2. Hånd- og hostehygiene skal følges
3. Avstand blant elever og voksne

Skoleskyss
Vi oppfordrer alle foreldre til å finne alternativer til offentlig transport så langt det er mulig for egne barn. Dette muliggjør krav om avstand på bussen for de som ikke har andre alternativer. Det er også viktig at foresatte snakker med egne barn om reglene for smittevern på bussen.

Med dette vil vi takke alle foreldre for godt samarbeid i perioden som nå ligger bak oss. Vi vet at det har vært krevende for både foreldre og barn at elevene ikke har kunne være på skolen. Nå skal vi som skole gjør alt vi kan for å ta elevene imot på en god måte – så får vi fortsette å stå sammen – foreldre og skole – for barnas beste i tiden som ligger foran.

Mvh,
Leif-Otto Natvig, rektor Vågsbygd
Tone Haugdal, rektor Mandal
Snefrid Aateigen, rektor Strømme
Mari Kolltveit, rektor Birkelid
Øyvind Haugland, styreleder

HER er nyttig informasjon til foreldre fra utdanningsdirektoratet

——————————————

30.04.2020
Da har skolene vært i gang med småtrinnet siden mandag. Tilbakemeldingene fra de ansatte er at dette ser ut til å gå veldig greit – godt hjulpet av både barn og ansatte som er veldig nøye med å følge nye rutiner for smittevern.

I dag kom det også “brev” fra kunnskapsministeren hvor hun bla skrive dette:
“Smittevernveilederne for alle skoletrinn ble klare 20. april. Når en beslutning om videre gjenåpning kommer, kan skolene kunne komme til å få kortere frist enn for den første åpningen. Derfor vil jeg oppfordre alle skoleledere og lærere til å allerede nå planlegge for hvordan dere kan ta imot elever på alle trinn, og hvordan dere kan bruke resten av skoleåret på en best mulig måte for alle. Jeg vet mange skoler er i gang med dette.”

Basert på dette antar vi at det, i neste uke, kommer informasjon om hva som skal skje med alle klassetrinn frem mot sommeren.

Når det gjelder 17. mai så blir det ingen arrangementer i skolenes regi. Vi får derfor følge med på hva våre kommuner oppfordrer oss som innbyggere til delta på. Det kan hende noen foreldre eller FAU legger til rette for noe spesielt innenfor gjeldende retningslinjer. Dersom dette skjer vil den enkelte få beskjed om dette. 

Med dette vil vi bare takke for godt samarbeid med dere som foreldre – både mot de minste barna som nå er tilbake på skolen og mot de litt større som enda får undervisning hjemme. Vi ønsker også alle en god 1. mai feiring.

For Oasen skolene
Øyvind Haugland

—————————————-

22.04.2020
Vi er nå i full gang med forberedelsene til at 1.-4. trinn kommer tilbake til skolen mandag 27. april. SFO vil også åpne som normalt dersom du ikke hører noe annet fra din skole.

Utdanningsdirektoratet har laget en felles informasjon til alle foreldre i Norge. Denne kan leses HER.

Våre kontaktlærere vil også ta kontakt med alle foreldre på småtrinnet før helgen. Her vil de komme med mer informasjon og høre om noen av dere har spørsmål.

Veilederen fra Utdanningsdirektoratet anbefaler at gruppestørrelsen ikke går over 15 elever for små- og mellomtrinnet, og 20 elever på ungdomstrinnet. Skoleledelsen i f.eks.  Kristiansand kommune har her presisert at dette er en anbefaling og at det også er viktig å tenke riktig bemanning inn mot disse gruppestørrelsene. Våre skoler vil derfor stort sett holde seg innenfor disse anbefalingene med enkelte unntak.

Noen er kanskje engstelige for smittefare, både for egne barn og for andre i husstanden som kan være i en risikogruppe. Holdningen fra myndighetene er at det er svært få barn som ikke kan komme tilbake til skolen nå. Unntakene fra dette kan leses i DETTE dokumentet.  

 • Dersom du mener at ditt barn er i en slik risikogruppe, trenger skolen en bekreftelse fra lege før tilrettelagt undervisning kan vurderes.
 • Dersom du mener at andre i husstanden er definert i en risikogruppe, trenger skolen også bekreftelse fra lege før tilrettelagt undervisning kan vurderes for ditt barn. 

Når det gjelder sosiale samlinger i fritiden (f.eks bursdager) så henviser vi til råd som gis fra myndighetene om dette. Det er viktig at disse fortsatt overholdes!

Med dette vil vi igjen si at vi gleder oss stort til å se de yngste elevene igjen, og så håper vi at vi også kan få tilbake de eldre elevene så snart myndighetene åpner opp for dette.

Med vennlig hilsen,
Leif-Otto Natvig, rektor Vågsbygd
Snefrid S Aateigen, rektor Strømme
Tone Haugdal, rektor Mandal
Mari Degnepoll Kolltveit, rektor Birkelid
Øyvind Haugland, daglig leder Oasen skole

—————————————————————-

17.04.2020
Som tidligere informert skal elever ved 1.-4. trinn tilbake til skolene mandag 27. april. Generelt er vi glade for at vi igjen kan åpne skolene våre, for de minste elevene. Vi ser også frem til at resten av våre elever kan komme tilbake så snart dette er bestemt.

Veileder for gradvis åpning av skolene
Mandag 20. april er vi lovet en veileder fra Utdanningsdirektoratet. Denne skal klargjøre hvordan skolene skal drives for å begrense smittefare så langt det er mulig. Våre skoler vil så bruke den neste uken på å forberede mottaket av elever mandag 27. april.

Mens vi venter på denne veilederen er det mange som har lest gjeldende veileder for barnehagene som åpner mandag 20. april. Denne kan leses HER. Det som mange lurer på hvilke kriterier som vil gjelde for å holde egne barn hjemme pga ev kroniske sykdommer eller andre personer i husstanden definert inn i en risikogruppe. Veilederen for barnehager sier noe om dette HER

Alle som mener at eget barn skal være hjemme må levere legeerklæring til skolen på dette.

Foreldre med samfunnskritiske jobber
Myndighetene har revidert listen over samfunnskritiske funksjoner. Her er det to viktige endringer:

 1. Foreldre som jobber i barnehage eller ved skoler tom 4. trinn er nå definert inn i listen over samfunnskritiske funksjoner.
 2. Det er nok at en forelder har samfunnskritiske funksjoner for at egne barn kan sendes i barnehage eller skole. Dette gjelder tom barnet er 12 år.

Dersom dette berører deg kan du ta kontakt med skolens rektor for videre oppfølgning.

Så snart veilederen for skoler er mottatt og lest vil skolene gi mer informasjon til alle foreldre. Dette vil sannsynligvis skje i midten eller mot slutten av neste uke.

Med ønske om en god helg til alle!

For Oasen skolene
Øyvind Haugland

————————————

08.04.2020
Tirsdag 7. april kom regjeringen med sine planer for delvis åpning av skoler og barnehager. For Oasen skole vil dette bety følgende:

 1. 1. Tirsdag 14. april møter alle elever fra 1. til 10. trinn til “normal” fjernundervisning med egen lærer . Dette vil fortsette uke 16 og 17.
 2. Mandag 27. april vil skolene åpnes for 1. -4. trinn samt SFO.
 3. Per nå er det ikke bestemt når mellomtrinn og ungdomstrinn skal komme tilbake til skolene. Fjernundervisningen vil derfor fortsette inntil det kommer ny beskjed fra regjeringen. 
 4. For å ivareta hensyn til smitte vil Utdanningsdirektoratet sende ut retningslinjer og nødvendig opplæring til alle våre skoler i god tid før 1.-4. trinn skal tilbake til skolene. Det skal være trygt både for elever og ansatte å komme tilbake til skolene og vi vil gjøre alt vi kan for at det også skal oppleves slik fom 27. april.

Fortsatt god påske!

Mvh
Lederne ved Oasen-skolene

—————————————–


03.04.2020
De tre siste ukene har vi hatt en situasjon som ingen av oss har opplevd så lenge det har vært fred i Norge! Stengte skoler og barnehager er så spesielt at vi ikke engang hadde lagt planer for en slik situasjon.

Torsdag 12. mars måtte vi likevel legger planer for hvordan skolene skulle jobbe med elevene hjemme allerede neste dag. I denne perioden har det blitt lagt ned en stor innsats, både fra skolenes ansatte, og fra alle foreldre for å legge til rette for våre barns nye undervisningssituasjon.

Dette har vært både krevende og belastende for mange og påskeferien har vel aldri vært mer kjærkommen enn nettopp i år. Så vet vi også at nettopp årets påskeferien kan bli krevende for mange og vi håper derfor alle kan være ekstra oppmerksomme på om det er noen som trenger hjelp eller avlastning i tiden som kommer. Våre skoler vil også kunne bidra dersom det kommer konkrete henvendelser fra barnevernet eller andre offentlige instanser. 

Neste uke har regjeringen lovet et svar på hva som skjer etter påske. Vil skolene fortsatt holde stengt eller vil de åpne delvis eller helt? Våre skoler har lagt planer for alle disse scenariene og vil være klare for det som måtte komme.

Med dette vil vi takke alle foreldre og elever som, midt i en krevende periode, holder motet opp og hjelper hverandre.

På vegne av Oasen skole
Øyvind Haugland

NB I: Informasjon vedr planlagt Mallorca tur for 10. trinn

Vi følger situasjonen nøye og har allerede vært i kontakt med vår reiseoperatør. De har enda ikke tatt stilling til hva som skjer med planlagte reiser i august. Så snart de har konkludert på dette vil vi ta stilling til hva som skjer med vår planlagte tur for 10. trinn til Mallorca i august. Alternativene kan være å reise et annet sted eller å utsette turen til våren 2020. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette så snart vi vet mer. 

NB II: For informasjon om foreldrebetaling til skole, se oppdatering 25. mars lenger nede på denne siden.

—————————————-

25.3.2020
I går kom beskjeden fra regjeringen om at alle skoler og barnehager skal holdes stengt tom påskeferien. Dette fører til at våre skoler må jobbe som nå minst 1 ½ uke til. Dette er krevende både for barna, dere som foreldre og skolenes ansatte. Vi opplever likevel at det legges ned stor innsats, både fra dere foreldre og fra våre ansatte, for at elevene skal bli minst mulig skadelidende i denne krevende perioden.

Siden dette er en helt ny situasjon for våre skoler, valgte vi tirsdag 24. mars å sende ut en foreldreundersøkelse. Hensikten med dette var å få tilbakemeldinger fra våre foreldre på skolens innsats i denne perioden samt at vi ønsket å få konkrete innspill til forbedring så lenge elevene jobber hjemmefra.

Her kan dere se svarene som vi fikk inn: 

Vi takker alle som svarte på disse spørsmålene. Mange la også inn gode kommentarene som våre rektorer har gått nøye gjennom for å se etter forbedringsområder.

Her er noen andre viktige informasjonspunkter:

Eksamen 10. trinn

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Foreldrebetaling SFO

Det skal ikke betales for SFO så lenge skolene er stengt. De som har betalt inn for perioden 13.-31. mars vil derfor få dette refundert ved månedsskiftet.

Foreldrebetaling skole

Regjeringen har garantert for foreldrebetaling for stengte barnehager og SFO. Dette gjelder ikke foreldrebetaling ved friskoler. Siden våre skoler også opprettholder sitt undervisningstilbud, vil betaling av skolepenger gå som normalt. 

Våre skoler kan likevel innvilge redusert eller bortfall av foreldrebetaling dersom husstandens samlede inntekt går under definerte nivåer. I normale tider vil det være forrige års selvangivelse som oppgir samlet inntekt. Pga den ekstraordinære situasjonen vil det være samlet inntekt per nå som kan legges til grunn for søknad om redusert foreldrebetaling. Dette for å kunne hjelpe familier som opplever f.eks. permittering eller arbeidsledighet pga koronasmitte. HER er link til søknadsskjema for redusert foreldrebetaling til skolen. 

Med dette håper vi alle våre foreldre opplever seg godt ivaretatt ved våre skoler i denne krevende perioden. Skulle det likevel ikke oppleves slik, håper vi dere tar kontakt med egen kontaktlærer eller rektor for videre samtale.

Med ønske om en best mulig periode frem mot påske fra alle oss i Oasen skole!

——————————

16.03.2020 kl 16.00

Da er Oasen-skolene i full gang med hjemmeundervisning, primært via digitale verktøy. 

Dette er en spennende prosess som skaper nye erfaringer både for elever og ansatte.

 Våre skoler bruker Google Suite for Education, og vi ser nå at disse verktøyene egner seg svært godt i denne nye undervisningshverdagen. Skolene opprettholder også all spesialundervisning mot enkeltelever. Her blir digitale løsninger tatt i bruk i tillegg til hjelp og anvisninger gjennom telefon og e-post.

Følgende kan være greit å vite for foreldre:

 • Alle spørsmål vedr undervisningsopplegget og den daglige oppfølgingen rettes til elevenes kontaktlærer.
 • Tidspunkt for daglig innsjekk for elevene er satt til kl. 09:15 (5.-10. trinn). Det jobbes også med tilsvarende løsning for 1.-4. trinn. Mer info kommer fra kontaktlærer.
 • All møtevirksomhet med foreldre og offentlige etater blir avlyst inntil videre. Dette vil bli tatt opp igjen så snart smittesituasjonen gir åpning for dette.
 • Utviklingssamtaler blir gjennomført via digitale verktøy. Dette vil bli planlagt i løpet av denne uken.
 • Foreldre med samfunnskritiske funksjoner kan ha barn ved skolen. Kriteriene er som følger:
  • Begge foreldre må inneha slike jobber
  • Det må leveres bekreftelse fra arbeidsgiver
  • Ordningen gjelder elever tom 12 år
 • Barn med særskilte omsorgsbehov: Her kan foreldre kontakte rektor for å avklare behov.

Vår målsetning er at alle elever og foreldre opplever at de blir fulgt opp på en trygg og god måte selv om vi nå driver skole på en måte som aldri har vært utprøvd før. Vi tar også gjerne imot tilbakemeldinger underveis dersom foreldre har råd og innspill som kan hjelpe skolene i disse ekstraordinære tider uten sammenlikning i norsk historie!

—————————————

13.03.2020 kl 13.00

Oasen skole følger med på informasjon fra myndighetene ift å håndtere situasjonen rundt Koronaviruset. Pr nå jobber vi etter følgende prinsipper:

– Skolene er fortsatt i drift og de ansatte har fortsatt ansvar for elevenes læring.

– Skolebyggene er delvis stengt, noe som fører til at elevene må følges opp hjemme via digitale hjelpemidler.

– Foreldre med samfunnskritiske funksjoner i samfunnet kan ha barna ved skolen. Dette gjelder dersom begge foreldre har slike jobber samt at det foreligger en bekreftelse fra arbeidsgiver på dette. 

– Barn med særskilte omsorgsbehov kan også få et tilbud i skolebygget. Det må likevel utredes nærmere hvem dette gjelder.

Selve undervisningen vil foregå etter følgende prinsipper

– 1.-4. trinn: Her vil det bli sendt uke-/dagsplaner hjem til foreldrene som må følge opp at arbeidet blir utført som angitt. Følg med på info fra den enkelte skole angående hvordan planene formidles til foreldre. Hvis spørsmål ta kontakt med kontaktlærer. Det vil også bli utarbeidet timeplaner som legger opp til fysisk aktivitet og lesestund mm. 

– 5.-10. trinn: Her legges det opp til “daglig innsjekk” via digital læreplattform. Opplegg for undervisningen samt innlevering av dette vil også foregå digitalt.

– Elever med spesialundervisning vil også få denne opprettholdt av ansvarlig lærer/assistent. Her er det spesielt viktig med god dialog mellom foreldre og de ansatte.

Godt samarbeid mellom skole og hjem er alltid viktig, og våre skoler vil gjøre sitt beste for at dette kan fungere så godt som mulig også i tiden fremover.

—————————————-

12.03.2020 kl 17.00

Kristiansand kommune la tidligere i dag en plan for å stenge 1-7-skoler fra mandag. På grunn av regjeringens informasjon senere idag, må alle skoler og SFO holdes stengt fra fredag. Oasen-skolene følger dette.

Alle elever skal derfor holdes hjemme fom fredag 13. mars. Foreldre med sikkerhetskritiske jobber kan kontakte skolen. Disse foreldrene vet selv om de tilhører denne kategorien.

—————————————-

12.03.2020 kl 13.00

Kristiansand kommune har bestemt at skoler og barnehager skal stenges, og alle Oasen-skoler innretter seg etter dette. Gjennomføringen blir på følgende måte:

 • 8.-10. trinn stenger fra og med i morgen, fredag 13. mars.
 • 1.-7. trinn stenger fra og med mandag 16. mars.

Det er viktig at elever på U-skolen får med seg hjem nødvendige bøker og utstyr idag! Ansatte møter som vanlig på skolen i morgen, fredag 13. mars.

——————————

12.03.2020 kl 08.00

Kristiansand kommune har onsdag ettermiddag avholdt en pressekonferanse der en rekke tiltak for å begrense smitten er tillyst. Kommunelege Dagfinn Haarr uttaler: Skolene kommer til å bli strippet for alle arrangementer, bortsett fra det som dreier seg om undervisning. Vi følger opp kommunens anbefalinger på denne måten:

 • OS Strømme har avlyst temamøte den torsdag 12.03
 • OS Birkelid har avlyst foreldremøte torsdag 12.03 og torsdagens storsamlinger for trinnene 
 • Barn med forkjølelsessymptomer skal holdes hjemme fra skolen
 • Inntil videre vil likevel skoleturer bli gjennomført
 • Vi holder på å forberede noen retningslinjer hvis elever eller ansatte settes i karantene. Karantene betyr ikke fri, men at arbeidet kan gjøres på andre måter.

10.03.2020

Oasen-skolene følger rådene fra Oppvekstetaten i Kristiansand kommune, Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet angående hvordan vi forholder oss til Koronavirus. Dette innebærer blant annet at vi ikke håndhilser på elevene, samt at vi minner om god håndhygiene. 

Det er foreløpig ikke grunnlag for å stenge skoler, og heller ikke holde friske elever eller ansatte hjemme.

Om elever eller deres familiemedlemmer blir satt i karantene eller får påvist viruset, er det viktig at skolen blir informert. Vi følger også opp i forhold til våre ansatte.

Les vedlagte info som er sendt til skolene i Kr.sand.

Ellers er det nyttige råd og informasjon å hente her:

Info fra Kristiansand kommune

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Informasjon fra Folkehelseinstituttet – skoler – skolefritidsordninger og barnehager

Flere av klassene har sett DENNE VIDEOEN , den kan gjerne også ses hjemme sammen med foresatte.