Misjonsdag på Strømme

Den 26. september arrangerte vi på Strømme vår årlige misjonsdag. Elever, foreldre, søsken, familie og venner var invitert. Veldig mange kom, noe som gjorde dette til en veldig fin dag. På forhånd hadde elever og foreldre forberedt seg godt. Det ble solgt pølser, saft, kaker, pizzaboller og bakverk, i tillegg til elevproduserte varer. 
Årets prosjekt var Shelter Kristiansand, noe som nok bidro til at folk åpnet lommebøkene sine. Over 35.000,- kroner ble samlet inn totalt på Vipps, bankterminal og i kontanter.Et absolutt høydepunkt var misjonsløpet, hvor elever på forhånd hadde skaffa sponsorer. Her var det mange som støttet med et kronebeløp pr. runde. Her var det nok noen som gikk på en økonomisk smell, for her ble det virkelig mange runder! Vi gleder oss allerede til neste års misjonsdag!