Norsk fagdag i nysnøen

Fagdagen bød på ulike aktiviteter for elevene, både innendørs og i snølandskapet. Tid i skog og mark, fysisk aktivitet i skolegården, kreativ formidling og grammatiske nøtter.

Ett skoleår består av 190 skoledager. Noen av disse dagene setter vi av til enkeltfag. Fagdager har vi for å gi tid til å fordype seg i faget, med sammenhengende arbeid i aktuelle og inspirerende aktiviteter.

Dagen startet med morgensamlinger i klassene før de ble delt i mindre grupper, med elever fra de fleste trinn satt sammen. Stasjonsoppgavene la til rette for å tenke selvstendig og kreativt. Elevene engasjerte seg i hverandre og det som foregikk rundt dem. På de ulike stasjonene møtte elevene oppgaver som Kims lek, grammatikkstafett, lesestund med dramatisering og fotosafari.

“På fotballbanen skulle vi hoppe på øyene for å velge om ordene var substantiv, verb eller adjektiv. Vi måtte løpe for å svare kjapt, men det viktigste er ikke å vinne, men å ha det gøy sammen!”

Elev, Oasen skole Grenland

I et av Aftenpostens Si ;D-innlegg uttrykkes viktigheten av å ha med elementer i skolefag der det ikke finnes en eksakt fasit. Det må gis rom for elevens kreative tolkning, fordi dette er viktig for barn og unges læring. I fotosafari-oppgaven fikk elevene forskjellige ord og setninger som de skulle tolke og gjenskape ved å ta bilde av hverandre i forskjellige scenarioer. 

“Det var dritbra med fotografering”, sier eleven og forteller gladelig videre. “Vi skulle late som at vi var Karsten og Petra som skulle begynne på skolen, så vi laget roller og tok kule bilder av det.”

Elev, Oasen skole Grenland

Også etter lesestunden fikk elevene uttrykke situasjoner og følelser, og utfolde seg kreativt basert på “Løven og musa”. Dette er en fortelling som skildrer forholdet til ei mus og en løve. Den store og sterke løven er trygg på seg selv og viser gjerne frem sitt flotte og mektige brøl. Det den lille musa tenker, kan mange kjenne seg igjen i; “om bare mitt liv var bitte litt mer slik som (…)”. En dag kommer musa til løven for å lære seg å brøle, men i det løven ser musa, skjelver han og piper av gårde. Løven er nemlig livredd for mus! Denne fortellingen skulle elevene tolke selv og dramatisere for de andre gruppene.

“Det var gøy. Jeg var en elefant som holdt på å tråkke på musa! Men det gikk bra.”

Elev, Oasen skole Grenland

Det er klart at det som foregår i skolen, spiller en rolle for hvordan samfunnet vårt skal bli. Erfaringene våre viser at dager som denne ikke bare øker kunnskapen hos elever. Det bringer også elevene tettere sammen og styrker relasjoner og samspill, på tvers av alder og kompetanse. Kanskje er en fagdag som denne også med på å senke skuldrene, ta ned stress hos barn og unge, og sikre dem best mulig læring og utvikling.

“Tenk, alle har både ei mus og en løve inni seg et sted.”

Bok: Løven og musa, Rachel Bright og Jim Field, Goboken 2015

Har du vurdert skoleplass hos oss?

Ta kontakt eller søk allerede i dag!