Nye lokaler i Grenland!

Høsten 2022 flytter Oasen skole Grenland inn i nye lokaler på Gulset. – Lokalene skal totalrenoveres og vil fremstå som nye. Vi tror at dette vil bli veldig bra for både elever og ansatte, sier Øyvind Haugland, daglig leder i Oasen skole Holding.

TEKST: AGNAR MOSTAD
BILDE: ILLUSTRASJON,

Ved årsskiftet gikk Oasen skole Holding inn som ny hovedeier av Grenland kristne skole, og driver den ti år gamle skolen videre under navnet Oasen skole Grenland. Nå jobbes det for fullt med å forberede overtakelse av Strømdaljordet 58, hvor rundt 1500 kvadratmeter med næringslokaler skal tilrettelegges for skoledrift.

Vi får gode fasiliteter og en utrolig flott og åpen skoleplass.

Terje Hystad, Prosjektleder og nestleder, Oasen skole Holding.

– Skolen har hatt gode år i Gulsetvegen 81. Dette er likevel eldre lokaler som ikke er tilpasset dagens krav og behov for skoledrift. Etter en helhetsvurdering har vi valgt en relokalisering innenfor nærområdet som vi tror vil tjene skolen godt i årene som kommer, forteller Haugland.

Bilde: Arbeidene er i full gang. I forrige uke ble gulvet i andre etasje ferdig.

Lokalene skal totalrenoveres og vil fremstå som nye.

Øyvind Haugland, Daglig leder Oasen skole Holding.

Skolen blir større

Prosjektleder og nestleder i Oasen skole Holdning,Terje Hystad, informerer om at det nå jobbes iherdig med omregulering til skole- og næringsformål. Byggesøknad for renoveringsarbeidene og opparbeidelse av uteområdene er sendt. Planen er innflytting tidlig høst 2022, hvis alt går som planlagt.

– Skolen blir større enn tidligere. Vi får gode fasiliteter og en utrolig flott og åpen skoleplass, forteller Hystad.

Haugland mener den nye lokaliseringen på Strømdaljordet vil være gunstig med tanke på både adkomst og mulighetene i nærområdet.

– Strømdaljordet 58 ligger svært godt plassert ved innfartsåren til hele Gulset-området. Man kan gå på bussen i Porsgrunn og gå av rett utenfor skolen. Området er i endring fra industri til bolig og myke aktiviteter. Det er også natur og gode turmuligheter i nærheten.

Man kan gå på bussen i Porsgrunn og gå av rett utenfor skolen.

Vil du vite mer? Vi kontakter deg! Send SMS med kodeord <OS INFO> til 2030.

Oasen skole Holding driver fra før fem kristne friskoler på Sørlandet. Høsten 2021 opprettet selskapet en intensjonsavtale om overtakelse av Grenland kristne skole, som startet opp høsten 2011. Ved årsskiftet var overtakelsen et faktum. Skolen har i dag 83 elever fra 1.-10 trinn og holder til i lokalene til gamle Strømdal skole.