Oasen skole Mandal – En julehilsen fra rektor!

Kjære alle som er knyttet til Oasen skole Mandal.

Det er stille i ganger og rom. De ansatte og elever har tatt en velfortjent juleferie.  Kun skolens ledelse er på jobb. Det eneste som høres idag er klokkeklare juletoner fra en høyttaler på rektors kontor; “Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderum….”.

Vi kan se tilbake på høsten med glede.  Det er mange små og store opplevelser som gir oss grunn til å være takknemlige.

Skolen er i sitt åttende driftsår og elevtallet er stabilt økende.  En “åtteåring” er fortsatt et barn.  Som med andre barn må vi derfor hele tiden tenke utvikling og vekst.  Voksesmerter er noe mange barn kjenner på, og kan være utfordrende..   Da er det godt å kjenne på en ryddig og god ledelse i Oasen Skole Holding.

En endring denne høsten var at skolens rektor, Tone Haugdal, valgte å skifte beite.  Etter å ha ledet skolen fra start, kjente ho på behovet for å gjøre noe annet.  Vi er imponert over jobben Tone har lagt ned ved skolen. En permanent rektor vil bli ansatt våren 2023.

Denne høsten har vi hatt to større samlinger for foresatte.  Misjonsdagen samlet imponerende mange.  Det kom inn et betydelig beløp til Mercy Ship.  Rett før jul holdt skolen den store juleforestillingen.  Her kunne vi være fristet til å sitere den kjente julesangen: “Nå vandrer fra hver en verdens krok…” Det ble stinn brakke.  Små og store talenter viste seg frem… og ble sett.

Et nært og godt samarbeid mellom hjem og skole er  vesentlig.  Skolen er avhengig av at dette fungerer for å lykkes.  Derfor er det med glede vi registrerer et aktivt og velfungerende FAU.   

Den daglige skoledriften er det viktigste vi driver med.  Hver time, hver dag og hver uke fylles med planlagt og vel gjennomarbeidede pedagogiske opplegg.  Vi opplever at våre ansatte jobber i takt, og ønsker alt det beste for skolen. Det enkelte barn skal bli sett, og få det de trenger for en sunn og god utvikling.  De små “vitnesbyrdene” fra Oasen-elever i adventskalenderen som har rullet den siste tiden bekrefter at mange opplever det.  

Vår drift er avhengig av elever som trives.  Vi har en godkjenning på 100 elever, og har i høst ligget på rundt 90.  I begynnelsen av desember hadde vi besøksdag for nye 1.klassinger.  Det resulterte i ny rekord for besøkende.  Etter dette har søkertallet steget ytterligere, noe som gleder oss.   Aldri har vi hatt en større gruppe som søker til 1.klasse enn kommende høst.  Aldri har skolens elevtall vært høyere ved skolestart. Den utfordringen tar vi.

Å være en god skole er viktig, og vi tror at det bærende i hele vår virksomhet er det  som strømmer ut av min høyttaler formidlet av Sissel Kyrkjebø:

Akk kom jeg opp vil lukke
Mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke
Kom Jesus dog herinn

Vi ønsker dere alle god jul og et godt nytt år!