Oasen skole Strømme bygger nytt skolebygg

Vi bygger nytt permanent skolebygg på Strømme! Dette vedtaket ble fattet i skolens styremøte 28.02.2022. Skolen vår på Strømme har i dag 142 elever fordelt på 1.-10.klasse og holder til i midlertidige lokaler i Liane Ringvei 71. Ny skole skal etter planen stå klar til skolestart høsten 2023.

Samtidig utvides skolen til å bli en Oasen videregående skole med følgende tre utdanningsprogram; 

● Studie-spes. 

● Idrettsfag 

● Helse og oppvekst 

Området som skolen skal bygges på er regulert til skole, og ble vedtatt av bystyret høsten 2021. Årsaken til at skolen nå bygger sine egne permanente lokaler er at elevmassen har blitt så stor at det er formålstjenlig med et eget permanent bygg.

Både ansatte, elever og foreldre gleder seg stort! Nå kan vi også ta i mot alle som ønsker plass hos oss i årene som kommer! Dersom dette gjelder deg og dine barn er det bare å ta kontakt med rektor Geir Orre for en hyggelig samtale.