Oasen skole Vågsbygd viser interesse for å overta Åsane skole

Oasen skole Vågsbygd holder per i dag til i midlertidige lokaler i Vågsbygd Frikirke. “Skolen ønsker å vokse, og vi trenger permanente lokaler. Vi har godkjenning for 280 elever og på denne tomta er det mulig å få til det” sier daglig leder i Oasen skole Holding og styreleder i Oasen skole Vågsbygd, Øyvind Haugland til fvn.

Skolestrukturen i Vågsbygd er ikke avklart ennå, men slik alternativene ligger nå, er ikke Åsane skole med i noen av alternativene. Det går mest sannsynlig mot en nedleggelse av skolen. Oasen skole har da meldt sin interesse for å overta denne skolen.

Hele artikkelen kan du lese på fvn.no: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/7l8zyo/-Kristen-skole-kan-overta-hvis-Asane-legges-ned