Rektorskifte ved Oasen skole Mandal

Tone Haugdal har vært vår rektor siden oppstarten i 2015 og har gjort en utrolig god jobb med å utvikle Oasen skole Mandal til det vi er i dag. Nå opplevde Tone at det var tid for et skifte og hun har derfor søkt nye utfordringer ved Læringssenteret i Lindesnes kommune hvor hun starter som avdelingsleder 1. oktober 2022.

Vår gode og erfarne inspektør Tore Neerland blir skolens midlertidige rektor fra 1. oktober. Vi vil så lyse ut rektorjobben for permanent ansettelse ila kommende skoleår. Dette tror vi gir en god løsning på både kort og lang sikt. Vår kontoransvarlig Anette Solheim Haugen vil også ta økt ansvar inntil permanent ledelse er på plass.

Vi ønsker Tone lykke til med nye utfordringer og det blir selvsagt lagt til rette for en god markering når hun trer av i utgangen av september.

Fortsatt god sommer!