Skolestart på Oasen skole Mandal

Solen skinner og vi er allerede et stykke ute i august. Vi gleder oss til skolestart!

Spesielt velkommen til alle 1.klassingene og nye elever i de øvrige klassene.

Alle elevene har skolestart mandag 17. august!

Elevene i 3.-10.klasse møter til vanlig tid kl 08.25.

Elevene i 1.-2.klasse møter kl 09.00.

1.-4. klasse slutter til vanlig tid kl 12:55 og 5.-10.klasse slutter til vanlig tid kl 13:50.

Hjertelig velkommen til nytt skoleår ved Oasen skole Mandal!