Skolestart ved Oasen skole Mandal

Det er torsdag 15. august kl 08:25. Skoleklokken har ringt inn til aller første skoledag og i skolegården vrimler det av spente voksne og elever. Flagget er heist og skoleåret 2019/2020 er i gang.

I år er det 75 elever fordelt på 10 klasser. Vi går i år inn i det femte skoleåret som Oasen skole Mandal. Skolen startet med 19 elever og vi syns det er fantastisk gøy å se at vi stadig vokser. Vi har nye elever i flere av klassene og 7 forventningsfulle og spente førsteklassinger. For første år har vi også en 10. klasse.

Velkommen til nytt skoleår!