Skolestartere høsten 2021 inviteres til besøk hos rektor

Rektorene gleder seg allerede nå til å ta imot nye førsteklassinger neste høst! Skolestart er spennende både for barna og foresatte. Vi ønsker derfor å invitere alle som skal begynne på skolen høsten 2021, til å komme til skolen og besøke rektor. Både kommende elev(er) og foresatt får da mulighet til å bli litt kjent med skolen. Det er ikke noe timeplan eller “skoleopplegg” denne dagen, men vi ønsker å gi barnet (barna) et hyggelig første møte med skolen.

Søknad sendes elektronisk. Når en søknad om skoleplass er mottatt ved skolen, vil foresatte få en e-mail som bekrefter at søknaden er mottatt. Dere vil også få et brev som er et tilbud om skoleplass. For de som mottar tilbud om skoleplass MÅ brevet besvares bekreftende eller avkreftende innen svarfristen. Vårt første inntak er 15.desember. Søknadsskjema finner du ved å benytte linken her.