Slottonn – Mandal

Tiden ble skrudd tilbake noen tiår for Oasen-elever sist onsdag. For å oppleve noen av de
fremskritt den industrielle revolusjon har gitt oss innen landbruket fikk elevene i 8.klasse være
med på gammeldags slåttonn på Ime.

Hesje.. Hva er det? Mange barn i dag aner ikke hva ordene hesje, ljå, orv, bryne, hesjestaur, skår mm
betyr. Hesjing var en vanlig aktivitet for de fleste barn på landet for noen tiår tilbake. Å hjelpe til i
slåtten var ikke bare en lystbetont og romantisk greie, men en nødvendig jobb som de fleste på
landet måtte delta i. Dette var hardt arbeid for store og små, og tok flere uker hver sommer. Med
dagens maskiner gjør en mann alene hele slåtten på noen dager.

Onsdag fikk åttende klasse være med på en dag med hesjing på gården til Tore Neerland. Dagen
startet med å hente staur og streng på låven. Ljå og annet redskap ble kjørt opp i marka med
håndvogn. Ljåen ble svingt i graset og lange rette skårer ble liggende. Spettet ble brukt til å lage hull i
marka til hesjestaurene, og den første strengen ble lagt på, og hesjinga kunne starte. Timotei,
løvetann, kløver, skvallerkål, brennesle og innslag av småbusker av bjørk og osp måtte legge seg flate
for ljåens kvasse egg. Her var kulturlandskapets rike vekster klart til tørking og til å gi sultne krøtter
mat til vinteren. Skolen har noen kaniner og høner som får gleden av dette høyet til vinteren.
Elevene ble i drikkepausene bla undervist om det biologiske mangfoldet som var et viktig poeng i den
tids kosthold, noe som i dag er mangelvare på store gras-jorder med få grasarter. Dette
kompenseres i dag med bruk av kraftfor.

Ved «middags-tid» kom 1. og 2.klasse med slåtte-graut og saft. Her var arbeidslysten absolutt til
stede, og gleden av å rulle seg i nyslått gras, rake, hesje og kjøre vogn var stor. Alle som ville fikk
prøve seg i kunsten i å svinge ljåen. «Øvelse gjør mester» heter det, og denne ferdigheten tar det tid
å lære. Her har i alle fall noen litt fortrinn ved en evnt deltagelse i «Farmen».

Tekst: Tore Neerland
Foto: Oda Kleveland, May Britt Omland