Stor feiring av tresifret elevtall

Vi deler en “glad-sak” fra da vi feiret at vi nå er over 100 elever ved skolen vår!

Onsdag 4. mars var det stor feiring på Oasen skole Strømme. Endelig fikk vi feiret at vi nå er over 100 elever på skolen! Elevrådet hadde forberedt festen og sto for det meste av gjennomføringen. Det var samarbeidsaktiviteter i grupper på tvers av alder, fotballkamp mellom ungdomsskolen og lærere (hvor lærerne vant!), pølser og kake! Da de yngste var gått hjem avsluttet mellomtrinnet og ungdomstrinnet med aktiviteter spesielt for dem. Det er utrolig gøy å se elever som trives sammen og som tar vare på hverandre. De eldste elevene er utrolig gode forbilder for de yngre, og på en slik dag er vi ekstra stolte av skolen vår!