Toftelandsveien stengt 01.11. kl. 09:00 til 02.11 kl.14:00, gratis tilbud for syklister

Informasjon fra AKT:
Grunnet støping av fundament til ny bru på E 39, stenges sykkelvei på Toftelandsveien fra 01.11. kl. 09:00 til 02.11 kl.14:00, Stenging vil også forekomme 18.11 og 19.11 til samme klokkeslett. Det settes inn en minibuss for syklister (med henger) mellom Rosseland YX og Tangvall Esso t/r. Tilbudet er gratis.

Avganger fra Rosseland YX/Seven Eleven hver hele og halve time (xx00 og xx30) med retur fra Tangvall Esso/Deli de Luca kvart over og kvart på hver time (xx15 og xx45).

sykkel - Klikk for stort bilde

Den travleste perioden forventes å være ca. 06:30 – 08:00 og 14:30 – 16:00. Hvis køsituasjonen tillater det kjøres det ekstraturer i disse tidsrommene, slik at det blir opptil 3 avganger i timen. Avgangstidene kan derfor forskyves noe.

Mandag 1. november/torsdag 18. november kl. 09:00 til kl. 22:00

  • Avgang Rosseland kl. 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
  • Avgang Tangvall kl. 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
  • Avgang Rosseland kl. 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
  • Avgang Tangvall kl. 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45

Tirsdag 2. november/fredag 19. november kl. 06:00 til kl. 14:00

  • Avgang Rosseland kl. 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
  • Avgang Tangvall kl. 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15
  • Avgang Rosseland kl. 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30
  • Avgang Tangvall kl. 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45

Følg med på AKT.no for oppdatert info!