Tjenesteutvalget Søgne kommune besøkte Oasen skole Birkelid

Tjenesteutvalget er kommunen sitt driftsutvalg for samtlige av kommunens tjenester og har et flerfaglig fokus i sitt arbeid. Utvalget har bl.a. ansvar for best mulig tjenestetilbud til kommunens innbyggere, ansvar for resultatvurdering av tjenester og dialog/tilbakemelding til administrasjonen og enhetene, herunder arbeid med tjenestekvalitet/krav m.v.

Tjenesteutvalget i Søgne ønsket å avlegge Oasen skole Birkelid et besøk, noe som var både hyggelig og nyttig. Skolefaglig rådgiver Eivind Eikeland var også med. Skolen har elever fra fem forskjellige kommuner, og flertallet (99 elever) kommer faktisk fra Søgne kommune.  Tjenesteutvalget ønsket å få innsikt i hvordan skolen driver, og de stilte mange spørsmål. Rektor, assisterende rektor, inspektør og økonomisjef orienterte om skolen, dens historie og særpreg, gleder og utfordringer, satsingsområder med mer, og utvalget fikk omvisning i nybygget.

Utvalget består av følgende medlemmer:

[table “” not found /]


Vi var dessverre ikke våkne nok til å ta bilder av besøket, men tjenesteutvalgets leder, Christian Eikeland, får illustrere saken!