Oasen skole Birkelid brukt som eksempel i ny bok om kristne grunnskoler

I en rykende fersk bok med tittelen «Kristne grunnskoler» og undertittel «Begrunnelse – innhold – handlingsrom», er Oasen skole Birkelid bruk som case i et kapittel om Det kristne verdigrunnlaget i møte med medienes livssynsmangfold. Redaktørene av boka mener at satsingen Kristenfaglig løft (KFL) ved Oasen skole Birkelid er et interessant eksempel fra en evangelikal og frikirkelig kristen friskole, med potensiell relevans for kristen skolevirksomhet generelt.

Førstelektor Margunn Serigstad Dahle og førsteamanuensis Lars Dahle ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen er forfattere av dette kapittelet. De har hatt kvalitativt intervju med fem personer ved skolen: Tidligere rektor Hilde Grimm, rådgiver og KFL-initiativtaker Mikael Jortveit, samfunnsfaglærer og KFL-koordinator skoleåret 2016-17 Vidar Frustøl, norsklærer Siv Linda Vikse Jonasen og engelsklærer Siw Hege Eikaas.

Dahle mener at Oasen skole Birkelid framstår som en offensiv kristen skole med klar bevissthet om å la verdigrunnlaget speiles i hele virksomheten, med KFL-satsingen som kjernepunkt. Fra et religionspedagogisk perspektiv på kristen skolevirksomhet er det grunn til å anerkjenne dette strategiske initiativet, hevder de i en av sine konklusjoner.

I forrige uke var Britt-Ellen S. Birkeland fra Damaris Norge https://www.damaris.no/skole/ og Margunn Serigstad Dahle på besøk på skolen og overrakte takk og bøker til dem som har bidratt som informanter. To sentrale personer, Hilde Grimm og Mikael Jortveit var dessverre ikke til stede.