Velkommen til skolefest for ungdomsskolen på Oasen skole Strømme

Oasen skole Strømme inviterer til skolefest for ungdommer som skal gå på 8.-10. trinn skoleåret 2019-20, sammen med sine foreldre. Festen er for familiene til nåværende elever, elever som har søkt og andre som er interessert og vil vite mer om oss!

Inviter gjerne med dere venner, eller noen andre dere tenker kan være interessert i å vite mer om Oasen skole.

Det blir opplegg for ungdommene, og de voksne får informasjon om skolen. Det vil bli servert middag og dessert, så meld dere på!

PS! Det er egen skolefest 3. mars for dere som har barn som skal gå på barnetrinnet neste skoleår! Se eget arrangement for mer info om dette.

Gå gjerne inn på arrangementet vi har opprettet på facebook for å melde dere på!