Vi flagger for samene i dag!

I dag er det samenes dag i Norge. Vi minner historien til det samiske folket og feirer samenes rik kultur. I dag fikk vi besøk av en same — altså en far til en på skolen! Vi hørte på fin musikk og fikk se noen utrolig fint håndarbeid som uttrykker litt av den kulturarven vi har i nord.