Vi gleder oss!

1. januar 2022 er vi formelt sett Oasen skole Grenland, og det gleder vi oss over!

Oasen skole Grenland er den sjette Oasenskolen i Norge. Fra 2002 har Oasen vokst, og sammen er vi et nettverk av skoler med over 200 ansatte. Våre ansatte setter pris på å være del av et større nettverk hvor vi får dra nytte av hverandres kompetanse og erfaring, på et profesjonelt men også personlig nivå. 

Det er viktig for oss å ta oss tid til og bli kjent med hver elev.

Rektor, Snefrid S. Aateigen

Vi ser elevene som de unike skapningene de er, uavhengig av bakgrunn og hvordan de presterer. “Selv om det er mye bra også i andre skoler, så tror jeg dette preger skolene våre og skiller oss ut fra mengden,” sier vår midlertidige rektor Snefrid S. Aateigen. Hun er en av Oasens mest erfarne rektorer, og har vært i Skien dette skoleåret i overgangen fra Grenland kristne skole til Oasen skole Grenland.

Vi søker ny permanent rektor til skolen vår i Grenland – les mer her!

Med høy voksentetthet slik vi har det på skolen hos oss, rekker vi å se eleven inn i øynene og få inntrykk av hvordan eleven har det. “Det er viktig for oss å ta oss tid til og bli kjent med hver elev, og høre om hva som er viktig for eleven også på hjemmebane og i fritiden” forteller Snefrid. Elevene setter pris på at vi blir ordentlig kjent, mer enn bare hva de kan i matematikk, norsk og de andre fagene. “Hvert enkelt barn og hver enkelte elev er viktig,  midt i en travel skolehverdag.”

Vi er opptatt av å se hver enkelt og formidle gode verdier.

Kontaktlærer, Anne Maria Bråthen

Anne Maria Bråthen er kontaktlærer for 1. og 2. trinn. Hun deler sin glede over at elevene leker på tvers av alder og trinn. “Oasen skole Grenland er en skole som er opptatt av å se hver enkelt og formidle gode verdier.” Vi er en skole som ikke er så veldig stor enda. Dette synes Anne Maria er positivt fordi ansatte og medelever lettere kan inkludere hverandre inn i et fellesskap – i klassen og i friminuttene. Dette vil det være viktig å ha fokus på og bevare også når skolen vokser seg større.

Som rektor blir det mange administrative oppgaver, men Snefrid forsøker likevel å besøke elevene i klasserommene deres når hun kan, for å bli bedre kjent med dem. “Elevene forteller at de blir sett og hørt, og at lærerne har tid til dem.” Noen elever uttrykker også at det er mindre gruppepress og motepress enn andre steder de oppholder seg i hverdagen. 

I Norge har vi fritt skolevalg. De aller fleste barn går på den kommunale skolen hvor de bor. Men alle foreldre har retten til å velge riktig skole for sitt barn, og der kommer vi med våre kristne friskoler som et alternativ, for familiene som ønsker og har behov for vårt tilbud. Vi følger de samme læreplanene, men med en egen læreplan i KRLE. Læreplanen er godkjent av UDIR og har noen kompetansemål i tillegg til målene i planen de offentlige skolene bruker.

Mindre gruppepress og motepress.

Elever, 2021-2022

Det er lett å søke skoleplass hos oss. Følg denne linken og trykk på den grønne “Søk om skoleplass”-knappen. Deretter fyller du inn kortfattet info om deg og ditt barn. Når du har sendt din søknad, får du respons fra oss med et skoletilbud. Du er også hjertelig velkommen på besøk til oss for å se hvordan vi har det og få mer informasjon om skolen vår, så ta gjerne kontakt!