Vi tar imot søknader også for neste skoleår

Første etappe av skoleåret er tilbakelagt Vi ser tilbake på en fin oppstart med mange nye elever, mye fin lek og ikke minst har det vært mye god læring.

Vi har en oppfordring til alle som har barn som skal begynne på 1. trinn neste høst, altså skoleåret 2020, eller som har barn som nå går på 7. trinn og skal begynne på ungdomsskolen (8. trinn) neste høst. Dere bør søke deres barn til skolen vår allerede nå! Søknadsskjema finner dere på vår nettside. Link til SØKNADSSKJEMA . Vi tar imot søknader for alle trinn, men det er ekstra viktig at dere som har barn som skal begynne på 1. trinn, eller som skal over på ungdomsskolen, sender inn søknad allerede nå, slik at vi kan planlegge godt framover!
Det skal være godt å gå på Oasen skole for alle, og vi ber om og arbeider for at skolegangen ved Oasen blir et godt faglig, sosialt og åndelig fundament for den enkeltes liv.

Ta gjerne kontakt med skolen om dere har spørsmål! Vi nås på tlf 91786900 eller mail stromme@oasenskole.no.

Velkommen til å bli en del av oss!