Hvorfor velge kristen skole?

“Det aller viktigste er at elevene vet at de er elsket (…)” forteller rektor Snefrid, som brenner for at flest mulig skal få muligheten til velge skoletilbudet vi får gi dem.

Snefrid Straume Aateigen deler gladelig fra sin erfaring etter snart 30 år i skoleverket, hvor flere av årene har vært som rektor. Hun understreker at det er mye bra skole i den offentlige skolen, “men jeg tror at barn og familier trenger skoler som har samme verdigrunnlag slik som det de står for hjemme. Likevel, uansett om vi deler de samme verdiene eller ikke, ønsker vi å gi elevene en god og trygg skolegang hvor de blir sett, og utfordre dem i undervisningen ut fra hver enkeltes faglige nivå og evner”. Skolen legger stor vekt på nivådelte lekseplaner og tilpassede oppgaver i skolehverdagen. Oasen skole Grenland vil ha hjerte for alle og øye for den enkelte.

Oasen skole er 20 år!

Les mer om Oasen-eventyret her.

“Jeg brenner for kristne skoler, for at alle skal ha muligheten til å velge det”, forteller rektor Snefrid. “Det aller viktigste er at elevene vet at de er elsket av Gud, og at skolens ansatte viser dem dette.” Som kristen skole får elevene kjennskap til hvem Gud sier at vi er, slik det står beskrevet i Bibelen, og hva dette kan bety for oss i dagliglivet. “Vi støtter kristne familier, deres oppdragelse og hva foreldrene ønsker for sine barn, ved å gi dem dette skoletilbudet. Sammen bygger vi barn og ungdom for livet. Elevene skal gå ut i livet og være medmennesker med gode verdier”.

Har du vurdert oss?

Send SMS: <OS INFO> til 2030, så kontakter vi deg personlig!

​Snefrid er bosatt i Kristiansand i et stort, gammelt hus fra slutten av 1700-tallet. Der bor også hennes ektemann, ett av deres tre barn, og hunden Pelle. Hun har jobbet for Oasen skole siden oppstartsåret, etter noen år i kommunal skole. Snefrid er rektor for en av Oasen-skolene i Kristiansand, men for tiden er hun fungerende midlertidig rektor ved Oasen skole Grenland. Skolen er videreført av Oasen skole Holding fra og med 1. januar 2022, etter 10 år kjent som Grenland kristne skole. Vi tilbyr 1-10 skole, altså både barneskole og ungdomsskole, på Gulset i Skien.

“Sammen bygger vi barn og ungdom for livet”

Snefrid S. Aateigen

Snefrid ønsker sammen med personalet sitt i Grenland å fortsette det gode samarbeidet med foreldre, skape trygghet og trivsel, og opprettholde struktur og orden i skolehverdagen. Sammen med elevene jobber lærerne aktivt med å lære elevene å ha respekt for andre og det skal være tett oppfølging av den enkelte elev. Dette er verdier som settes høyt, fordi det skaper et godt læringsmiljø og elever som trives!