Ny trivselsplan

Oasen skolene har utarbeidet en ny trivsels plan. Denne ligger nå tilgjengelig på vår hjemmeside. I innledningen skriver vi blant annet:

Trivsel og en opplevelse av å høre til i et felleskap er grunnleggende behov for alle mennesker. Det å bidra til andres trivsel og trygghet er også viktig for å utvikle seg og oppleve mening i tilværelsen. Oasen skolenes plan for et trygt og godt skolemiljø bygger på disse prinsippene.

Følg linken under for å lese hele trivselsplanen, velg “Trivselsplan” midt i skjermbildet.